Usměj se, když můžeš.

Klub pro děti Bublina

Centrum pro rodinu Sluníčko
Jurkovičova 1547/12
Karviná - Nové Město
735 06
Facebook: Klub Bublina

Telefon: 595 171 605
bublina@centrum-slunicko.cz

Nová rubrika

Podpořili nás

06.01.2016 00:00

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2017:

Nadace OKD

Město Karviná

 

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2016:

Nadace OKD

Město Karviná

Moravskoslezský kraj

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2015:

Nadace OKD

Město Karviná

Moravskoslezský kraj

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Činnost klubu Bublina podpořili v roce 2014:

Nadace OKD

Statutární město Karviná

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 

Děkujeme.

 

Stránky provozovatele:

    www.centrum-slunicko.cz

Rok 2017

Projekt: Bubliňáci v akci
 
Donátor: Moravskoslezský kraj
 
Výše schválené podpory: 100.000 Kč
 
Doba realizace: 1.4.2017 - 31.12.2017
 
Cíl projektu: V projektu povedeme děti a mládež od 6 do 15 let ke zdravému životnímu stylu. Ten souvisí jak se zdravým duševním rozpoložením, tak se zdravým pohybem a plnohodnotným trávením volného času. V Klubu Bublina, jenž děti mohou navštěvovat každý pracovní den nabízíme kromě volné herny cílené aktivity i poradenské služby, které dětem pomáhají v osobním rozvoji. Projektem chceme do činnosti klubu zavést nové aktivity zaměřené na zdravý životní styl dětí a mládeže, podporu samostatnosti, environmentální výchovu, posilování vztahu k přírodě a respektu k přírodě. Tyto aktivity budeme realizovat na zahradě našeho centra - děti zde budou mít prostor k zahradničení, kreativnímu a manuálnímu tvoření nebo ke sportovním aktivitám a zdravému pohybu.
PROJEKT: Bubliňáci v akci
 
DONÁTOR: Moravskoslezský kraj
 
VÝŠE SCHVÁLENÉ PODPORY: 100.000 Kč
 
TERMÍN REALIZACE: 1. 4. 2017 - 31. 12. 2017
 
CÍLE PROJEKTU: V projektu povedeme děti a mládež od 6 do 15 let ke zdravému životnímu stylu. Ten souvisí jak se zdravým duševním rozpoložením, tak se zdravým pohybem a plnohodnotným trávením volného času. V Klubu Bublina, jenž děti mohou navštěvovat každý pracovní den nabízíme kromě volné herny cílené aktivity i poradenské služby, které dětem pomáhají v osobním rozvoji. Projektem chceme do činnosti klubu zavést nové aktivity zaměřené na zdravý životní styl dětí a mládeže, podporu samostatnosti, environmentální výchovu, posilování vztahu k přírodě a respektu k přírodě. Tyto aktivity budeme realizovat na zahradě našeho centra - děti zde budou mít prostor k zahradničení, kreativnímu a manuálnímu tvoření nebo ke sportovním aktivitám a zdravému pohybu.
 
 
 
 
 
PROJEKT: Klub pro děti Bublina 2017

DONÁTOR: Nadace OKD

TERMÍN REALIZACE: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018

ANOTACE PROJEKTU: Projekt "Bublina" se zaměřuje na neorganizované děti ve věku 6-15 let s cílem vytvořit pro ně přirozené a přátelské zázemí. Děti se v Bublině všestranně rozvíjí pomocí volnočasových i řízených aktivit; smysluplně a aktivně zde tráví svůj volný čas. Počet návštěv v roce 2016 byl 4813. Rádi bychom tento počet v roce 2017 udrželi a připravili pro děti volnočasové a kreativní aktivity, sociální poradenství. Prostor porozumění a důvěry dětem, kterým chybí pevné rodinné zázemí. A možnost zlepšovat studijní výsledky díky doučování. Projektem chceme předcházet vzniku sociálně patologických jevů.

CÍLE PROJEKTU: Hlavním cílem Klubu Bublina je nabídka dlouhodobých aktivit s cílem oslovit neorganizované děti, vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání. Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových i řízených aktivit. Děti mohou do klubu přicházet trávit volný čas aktivním, smysluplným způsobem. Dalším cílem je prevence kriminality dětí a prevence sociálně patologických jevů. Dětem, které nemají pevné své rodinné zázemí, tímto způsobem poskytujeme zázemí plné důvěry a porozumění. V případě potřeby nabízíme také sociální poradenství, příp.osobní konzultace psychologa, terapeuta, sociálního pracovníka. Děti zde nacházejí místo, kde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, s pomocí řešit obtížné situace nebo se třeba připravovat do školy a psát úkoly.

 

    
 

PROJEKT: Klub pro děti Bublina 2017 - zařízení sociálně výchovné činnosti

DONÁTOR: statutární město Karviná

TERMÍN REALIZACE: 1.1. - 31.12. 2017

POPIS PROJEKTU: Primárním cílem KLUBU je nabídka dlouhodobých a pravidelných aktivit, s cílem oslovit neorganizované děti v dané lokalitě, vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání a dále díky vztahům, které navazují s pracovníky klubupomoci při pozitivní socializaci. Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových aktivit. Děti mohou do klubu kdykoliv přicházet trávit volný čas aktivním, smysluplným způsobem.

CÍLOVÁ SKUPINA: neorganizované děti ve věku od 6 do 15 let

Dětem v Klubu nabízíme:

  • hernu (zázemí, kde mohou trávit volný čas)
  • volnočasové aktivity sportovního charakteru
  • kreativní tvoření - "výtvarka"
  • Dívčí klub a Klub pro kluky ( vaření)
  • Pokec se Zbyňkem - setkání s psychologem
  • Dramaťák
  • tábory, výlety, akce
  • doučování